Shenzhen Pincentre arte ne nt'uni empresa
Ya nt'a̲ni mäs frecuentes
Página inicio > Ya nt'a̲ni mäs frecuentes

1 Temu̲ o̲t'e 'nar pedido

'Yot'e clic ja ya comentarios wa pe̲hni service@pincentre.com ne gí ho̲ntho t'ot'e hmä yá 'bede, tamaño, diseño (podemos da gratis). Nu'bu̲ podemos cotizar pa gí.

2 opción njut'i

Podemos mä hä paypal, Western Union, HSBC, crédito card, T yá T.And ya nota ya pls ja 'nar honorario ár hmihi.

3.Packing

Jar Nxoge, 1 PC yá bolso ya ar opp. Ne 'nar he̲'mi cartón cientos ar unidades. Ne podemos satisfacer ár petición.

4 nu'bu̲ ar tsa̲ da hyoni ya productos

Ar pa producción: 4 — 7 pa pa ya muestras ne jár 1000pcs. 10 — 20 pa bi jagu̲ju̲ yá 'bede.

Ar pa envío: 2 — 6 pa expreso wa ja ya ndähi. 15 — 25 pa ir nge jar däzabi.


Dige Nugu̲je

Vía ngut'a

© Shenzhen Pincentre arte ne nt'uni empresa